Jak wynika z raportu Instytutu Biznesu Rodzinnego pt. „Firma rodzinna to marka”, aż 57 proc. polskich firm rodzinnych planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat. Warto zawczasu pomyśleć o prawo-podatkowej stronie takiej operacji.

Wiele spośród firm funkcjonujących obecnie na rynku zostało założonych na początku lat 90. Ich właściciele powoli wchodzą w wiek emerytalny i planują przekazać przedsiębiorstwa w ręce swoich następców. Tylko ok. 30% firm potrafi przejść z pierwszego do drugiego pokolenia, czyli zagrożonych jest 70% z nich. Jak zauważają autorzy raportu, proces sukcesyjny, a zwłaszcza pierwsza sukcesja, jest jedną z trudniejszych faz w cyklu całego życia firm rodzinnych i często determinuje dalsze ich losy. Niestety, najczęściej kwestie te w ogóle nie są uwzględniane przez założycieli firm w planach strategicznych. Odpowiednie zaplanowanie sukcesji znacznie poprawia skuteczność jej przeprowadzenia. Ogromnie istotne w procesie planowania są kwestie podatkowe. Istnieje wiele różnych scenariuszy przekazania firmy, a każdy z nich wywołuje inne skutki podatkowe. Dlatego wszystkich Państwa, którzy planują w bliższej lub dalszej przyszłości zmiany własnościowe w swoich firmach serdecznie zachęcamy Państwa do omówienia z nami możliwych opcji takiej operacji. Chętnie wskażemy najbardziej optymalne rozwiązania prawno-podatkowe, które zapewnią Państwa firmom dalszy rozwój i bezpieczną przyszłość.