Najczęściej spotykanym sposobem rozróżnienia umów leasingu jest podział na leasing operacyjny i finansowy. W artykule przedstawiamy krótką charakterystykę tych dwóch rodzajów leasingu i radzimy, który z nich wybrać.

Zarówno umowa leasingu operacyjnego, jak i finansowego mogą z powodzeniem prowadzić do nabycia przedmiotu umowy, np. przewidywać wprost zapis mówiący o nabyciu przedmiotu umowy z chwilą zapłaty ostatniej raty bądź określonej w umowie kwoty wykupu. Kryterium takiego podziału jest to, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu:

  • w sytuacji, gdy uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy jest firma leasingowa mówimy o leasingu operacyjnym;
  • z kolei, jeżeli uprawnionym do dokonywania odpisów jest Klient – mówimy o leasingu finansowym.

Krótką charakterystykę tych dwóch rodzajów leasingu przedstawia poniższa tabela:

Leasing operacyjny Leasing finansowy
cel umowy używanie środka trwałego lub jego używanie i zakup używanie i zakup środka trwałego
okres trwania umowy Zazwyczaj okres ten jest krótszy niż okres amortyzacji podatkowej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 10 lat – w przypadku nieruchomości) brak ograniczeń prawnych w tym zakresie – okres ten może być w pełni dowolny, choć w praktyce często jest on zbliżony do okresu amortyzacji
podatek dochodowy odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje firma leasingowa; czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania przychodów Klienta odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje Klient; kosztem uzyskania przychodów Klienta jest odsetkowa część każdej z rat leasingowych
ustawa o rachunkowości przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych firmy leasingowej przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych Klienta
VAT leasing traktowany jako usługa; podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez Klienta leasing traktowany jako dostawa towarów; podatek VAT naliczany jest „z góry” z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez Klienta

Który rodzaj leasingu wybrać?

Na polskim rynku króluje niepodzielnie leasing operacyjny – to 80-90 % rynku. Decydują o tym przede wszystkim większe korzyści podatkowe dla Klientów, a także to, że głównym przedmiotem leasingu w Polsce są samochody (zarówno osobowe jak i ciężarowe). Są jednak sytuacje kiedy warto rozważyć leasing finansowy, np.:

  • zakup środka trwałego używanego na tzw. fakturę VAT marża lub umowę kupna-sprzedaży,
  • zakup środka trwałego opodatkowanego VAT innym niż 23% (np. sprzęt medyczny),
  • chęć skorzystania z jednorazowej amortyzacji środka trwałego (np. w ramach pomocy de minimis),
  • zakup nieruchomości (wraz z gruntem),
  • krótki czas trwania umowy leasingowej.

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze newslettera – leasing to dobra i nowoczesna forma finansowania zakupów środków trwałych. Warto jednak zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy leasingu, a w przypadku wątpliwości – zapytać swojego Doradcę.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji na temat oferty leasingowej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.