Zapewne wielu Państwa zdarzyło się kiedyś zrobić przelew bankowy na niewłaściwe konto. Taka pomyłka powoduje spore zamieszanie i problemy z odzyskaniem pieniędzy – wkrótce ma się to jednak zmienić.

Już tylko na podpis Prezydenta czekają przepisy ustawy o usługach płatniczych, które uproszczą procedury w tym zakresie. Dzięki nim, jeśli klientowi nie uda się odzyskać od banku lub SKOK-u pieniędzy przelanych na błędny numer konta, to będzie mógł wystąpić do sądu z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Odbiorcy przelewu, który otrzyma informację od banku o błędzie zostanie zablokowana możliwość bezzwrotnej konsumpcji otrzymanych środków.