Znamy już limity od których zależy, czy firma może rozliczać się się w oparciu o książkę przychodów i rozchodów czy musi przejść na księgi rachunkowe oraz maksymalne kwoty przychodów uprawniających do korzystania ze zryczałtowanych rozliczeń podatkowych.

Do 5 092 440 zł podwyższony został limit przychodów za 2015 r. umożliwiający prowadzenie w nadchodzącym roku KPiR. Jeśli firma nie jest spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną, spółką z o.o. lub spółką akcyjną, to jeśli nie przekroczy tego progu nie musi w 2016 r. prowadzić ksiąg rachunkowych.
Limit przychodów za 2015 r. dla przedsiębiorców, którzy od stycznia 2016 r. chcą się rozliczać ryczałtowo wynosi 636 555 zł.