W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, w urzędach skarbowych mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęcają do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie.

Resort finansów poinformował, że przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.
W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp.). Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Wydatki na ochronę w kosztach firmowych

Koszty poniesione przez przedsiębiorców na zakup maseczek, detergentów, środków do dezynfekcji, papierowych ręczników itp. mogą być zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu. Także urządzenia i sprzęt potrzebny do zorganizowania pracy na odległość będzie można wrzucić w podatkowe koszty, jeśli są warunkiem zapewnienia przedsiębiorstwu bieżącego, niezakłóconego funkcjonowania.