Prawo przedsiębiorców nakłada na każdą osobę prowadzącą działalność gospodarczą (także jednoosobową) obowiązek prowadzenia i przechowania w swojej siedzibie książki kontroli. Warto o tym pamiętać, aby w razie kontroli nie narazić się na karę finansową.

Książkę kontroli można prowadzić w wersji papierowej (taki druk można kupić w sklepach papierniczych i z artykułami biurowymi) albo elektronicznej (wzory można znaleźć w internecie).

Książka kontroli powinna zawierać wpisy obejmujące:

  • oznaczenie organu kontroli.
  • oznaczenie upoważnienia do kontroli.
  • zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli.
  • daty podjęcia i zakończenia kontroli.

Książkę kontroli, wraz z upoważnieniami i protokołami kontroli, należy przechowywać przez czas prowadzenia działalności i 5 lat po zamknięciu firmy.

Za nieokazanie czy zniszczenie książki przedsiębiorcy grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych.