Rząd przyjął projekt ustawy zakładającej przesunięcie obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r.  Obowiązkowy KSeF miał wejść w życie od 1 lipca 2024 r., jednak jak wykazał audyt informatyczny przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Finansów, niezbędne jest odroczenie zmian w fakturowaniu.

Jeden termin dla wszystkich podatników

Obowiązek wdrożenia KSeF ma objąć w jednym terminie z założenia wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT). Projekt zawiera ponadto odpowiednie przesunięcie terminów, zawartych w ustawie wprowadzającej KSeF, dodatkowych odroczeń obowiązków związanych ze wdrożeniem KSeF.

Dotyczy to wskazania:

  • okresu przejściowego dla wystawiania faktur z kasy rejestrującej
  • odroczenia obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF,
  • odroczenia kar wobec podatników za błędy związane ze stosowaniem obowiązku KSeF.

W efekcie utrzymuje się dodatkowe odroczenia zawarte w ustawie zachowując półroczny okres przejściowy.

Źródło: MF