Kiedy podatnik zdecyduje o potrzebie zmiany wysokości niewykazanego wcześniej przychodu podatkowego, będzie mógł tego dokonać w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Od 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące warunku korekty przychodów. Przewidują one, że jeśli korekta przychodów nie wynika z oczywistego błędu rachunkowego lub innej oczywistej pomyłki, zostanie dokonana przez podatnika poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury przez inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
Oznacza to, że zmiany, które nastąpiły obecnie, nawet jeśli dotyczą przychodów z ubiegłych okresów rozliczeniowych, będą uwzględniane w bieżącym rachunku podatkowym.