Dobra wiadomość dla osób, które rozważają założenie fundacji rodzinnej. W lutym br. dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wydał kolejną korzystną opinię zabezpieczającą, w której potwierdza, że korzyści podatkowe wynikające z wniesienia do fundacji akcji, a następnie ich sprzedaż nie oznaczają unikania opodatkowania.

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa KAS dotyczyła utworzenia fundacji rodzinnej przez wnioskodawcę oraz wnoszenia do niej majątku, w tym akcji spółki akcyjnej.

Oto najważniejsze wnioski, które z niej wynikają dla podatników:

  • Podmiotowe zwolnienie z CIT dla fundacji rodzinnej: Fundacja może korzystać ze zwolnienia z podatku CIT, co oznacza brak zobowiązania podatkowego w tym zakresie zarówno dla fundacji, jak i dla fundatora przy wypłacie środków z fundacji.
  • Preferencyjne opodatkowanie wypłat na rzecz beneficjentów: Wypłaty na rzecz beneficjentów fundacji podlegają preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 15% zarówno w przypadku CIT, jak i PIT, co pozwala na odsunięcie w czasie oraz obniżenie obciążeń podatkowych dla fundatora.
  • Uzasadnienie ekonomiczne i nieunikanie opodatkowania: Szef KAS uznał, że planowane czynności mają uzasadnienie ekonomiczne i nie są jedynie próbą uniknięcia opodatkowania. Celami ekonomicznymi są m.in. zapewnienie ciągłości przedsiębiorstwa, zabezpieczenie rodziny oraz podejmowanie nowych inicjatyw inwestycyjnych.
  • Korzyści podatkowe jako jeden z głównych celów czynności: Mimo że osiągnięcie korzyści podatkowych zostało zidentyfikowane jako jeden z głównych celów utworzenia fundacji, Szef KAS stwierdził, że sposób działania wnioskodawców nie jest sztuczny, a korzyści te nie są sprzeczne z przedmiotem lub celem ustaw podatkowych.

To kolejna korzystna dla podatników opinia KAS, dzięki której mogą oni korzystać z korzyści podatkowych wynikających z funkcjonowania fundacji rodzinnej, mając jednocześnie pewność, że ich działania są zgodne z przepisami prawa podatkowego.

Fundacja rodzinna ustanowiona została jako narzędzie do efektywnej sukcesji majątku, zabezpieczenia interesów rodziny i ochrony charakteru rodzinnego majątku. Przekazanie majątku do fundacji ma na celu jego ochronę przed podziałem i umożliwienie jego pomnażania na rzecz beneficjentów.