Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku odpowiednich zapisów umowy o usługi budowlane, obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a nie w chwili zgłoszenia prac do odbioru, jak od 2014 r. chce resort finansów.

Problem momentu powstania obowiązku podatkowego przy inwestycjach budowlanych trwa od 2014 r., kiedy to nastąpiła zmiana przepisów. Niekorzystne dla podatników stanowisko Minister Finansów potwierdził interpretacją ogólną z 2016 r. Teraz, dzięki orzeczeniu TS UE, jest szansa na zmianę podejścia na to, jakiego od lat oczekuje branża budowlana.
Teraz przepisy ustawy o VAT nie precyzują, co oznacza sformułowanie „wykonanie usługi budowlanej/budowlano-montażowej”, a od tego momentu liczy się 30-dniowy termin na wystawienie faktury VAT. Tę wątpliwość resort finansów wyjaśnił wydając niekorzystne dla przedsiębiorców stanowisko, że wystarczy przedstawienie prac do odbioru. Resort uzasadniał to koniecznością zapobieżenia niekończącego się wydłużania terminu na rozliczenie VAT-u. Nic nie dawało zawarcie w umowie między inwestorem a wykonawcą zapisu, że momentem wykonania prac jest podpisanie protokołu.
Lutowy wyrok Trybunału w sprawie Budimexu pozwoli firmom budowlanym zastrzec w umowie, że momentem zakończenia prac jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i od tego czasu płynie 30-dniowy termin na wystawienie faktury VAT.