Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że organy podatkowe mogą orzekać o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych tylko w okresie pięciu lat od złożenia deklaracji. Po tym czasie podatnik nie powinien być kontrolowany w tym zakresie.

Po upływie 5 lat od końca roku, w którym złożono deklarację wykazującą stratę organ podatkowy nie powinien już weryfikować tych rozliczeń. Co prawda rozstrzygnięcie NSA powinno być brane pod uwagę przez urzędy skarbowe, ale niestety zdarza się, że kontrole strat w CIT trwają znacznie dłużej – po upływie terminu przedawnienia. W takim przypadku warto powołać się na orzeczenie NSA w tej sprawie, a także zbieżne z tym wyrokiem orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, które zapadły po przytoczonym rozstrzygnięciu NSA z 2014 r.