Ministerstwo Finansów ogłosiło główne założenia projektu Krajowego Planu Działań na 2016 r., który wyznacza kierunki działań Administracji Podatkowej na 2016 rok i branże i najczęściej popełniane błędy, na których organy podatkowe w nadchodzącym roku będą koncentrować swoją uwagę.

Lista priorytetowych podobszarów ryzyka wskazuje branże bądź grupy branż działalności gospodarczej wraz z ich opisem oraz wykazem najczęściej stwierdzanych w kontrolach podatkowych błędów podatkowych (naruszeń przepisów prawa podatkowego). Zestawienie  zawiera również hierarchię krajowych podobszarów ryzyka w podziale na grupy podatników objęte właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych i pozostałych urzędów skarbowych, oraz – od 1 stycznia 2016 r. – właściwością strategicznego urzędu skarbowego.

Hierarchia podobszarów dla strategicznego urzędu skarbowego

1. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
2. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
3. Handel elektroniką,
4. Handel hurtowy pozostały,
5. Paliwa,
6. Motoryzacja,
7. Transport i logistyka.

Hierarchia podobszarów dla wyspecjalizowanych urzędów

1. Doradztwo i inne usługi niematerialne,
2. Handel hurtowy pozostały,
3. Nieruchomości,
4. Działalność agentów sprzedaży,
5. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
6. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
7. Handel elektroniką,
8. E-handel i usługi informatyczne,
9. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,
10. Motoryzacja,
11. Handel artykułami spożywczymi i tytoniem,
12. Paliwa.

Hierarchia podobszarów dla pozostałych urzędów skarbowych

1. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
2. Nieruchomości,
3. Doradztwo i inne usługi niematerialne,
4. Opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne),
5. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
6. Transport i logistyka,
7. Motoryzacja,
8. Handel hurtowy pozostały,
9. E-handel i usługi informatyczne,
10. Handel artykułami spożywczymi i tytoniem,
11. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowym.

Źródło: Ministerstwo Finansów