Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP pracowników administracyjno-biurowych to dobra wiadomość dla firm, które musiały ponosić koszty zakupu usługi i prowadzenia szkolenia.

Okresowe szkolenia nie będą już musiały być przeprowadzane dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.
Obecnie pracodawca ponosi koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia. Jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii, przepisy dyrektywy Rady UE w zakresie szkoleń okresowych BHP nakazują objąć obowiązkiem szkoleń okresowych pracowników tylko wtedy, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. W związku z tym nowa ustawa zlikwiduje uciążliwe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży ich koszty funkcjonowania.
Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca – jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS – nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.