1 października br. weszły w życie przepisy wprowadzające JPK_V7. Jednolite pliki kontrolne wysyłane do skarbówki trzeba teraz oznaczać specjalnymi kodami  GTU (od grup towarów i usług), ale nie ma obowiązku podawania tych kodów na wystawianych przez fakturach.

Kody GTU służą do oznaczania towarów i usług wrażliwych tzn. takich, przy których istnieje duże ryzyko nadużyć i wyłudzeń podatkowych. Rozwiązanie ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. Mamy do wykorzystania 10 kodów dla towarów i 3 dla usług. Nie każda sprzedaż podlega oznaczeniu kodem GTU – jeśli usługa lub towar nie znajduje się na liście, obowiązek odpada.
Dodawanie GTU odbywa się w pliku JPK, który wysyłamy w Państwa imieniu – nie ma obowiązku umieszczania go na wystawianych fakturach, ani w zbiorczej informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Po raz pierwszy pliki JPK_VAT wyślemy za październik do 25 listopada br.