Pod koniec stycznia br.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok w sprawie polskiej. Rozstrzygnął, kto zapłaci VAT w sytuacji, gdy pracownik firmy wystawił fałszywą fakturę, wykorzystując dane pracodawcy bez jego wiedzy i zgody.

W orzeczeniu z dnia 30 stycznia 2024 r. (sygn. akt – C 442/22) TS UE ustalił, że w przypadku wystawienia fałszywej faktury przez pracownika wykorzystującego w tym celu dane pracodawcy bez jego wiedzy i zgody, to pracownik powinien być traktowany jako osoba odpowiedzialna za wykazany na fakturze VAT. Jednakże istnieje wyjątek od tej reguły, dotyczący sytuacji, w których przedsiębiorca nie wykazał należytej staranności w nadzorze nad swoim pracownikiem.

Wyrok ma ogromne  znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ wskazuje na obowiązki, jakie ciążą na nich w kontekście nadzoru nad działaniami pracowników. Wymienia również konsekwencje, jakie mogą nastąpić, gdy pracownik działa niezgodnie z prawem, posługując się danymi firmy.

Należyta staranność oznacza konieczność odpowiedniej organizacji pracy i kontroli nad działaniami pracowników, aby zapobiegać nieprawidłowościom takim jak wystawianie fałszywych faktur. Jeśli przedsiębiorca może wykazać, że dołożył wszelkich starań, aby uniknąć takiej sytuacji – na przykład poprzez odpowiednie procedury wewnętrzne czy regularne kontrole – może uniknąć odpowiedzialności za działania swojego pracownika.