Pracodawca może zwolnić z noszenia masek w miejscu pracy w pomieszczeniach, gdzie pracuje więcej niż jedna osoba. Ma prawo warunkować to zaszczepieniem przeciw COVID-19.

W oparciu o obowiązujące przepisy każdy pracodawca jest uprawniony do określenia zasad zwolnienia z obowiązku zakrywania ust oraz nosa w zakładzie pracy. Może na przykład zarządzić, że uprawnienie to będzie przysługiwało osobom, które okażą zaświadczenie o zaszczepieniu. Jest jednak jedno zastrzeżenie – to uprawnienie pracownika, z którego skorzystanie (w tym okazanie zaświadczenia), jest dobrowolne (nie przymusowe).