Możliwość zapłaty Blikiem to duże udogodnienie dla klientów. Jeśli usługa nie jest wyłączona z możliwości stosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, można przyjmować płatności Blik, ale pod pewnym warunkiem.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących są dwojakiego rodzaju:  dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Płatności nabywców, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą być wykonywane za pośrednictwem banku tj. przelewem lub za pomocą aplikacji Blik. W obu przypadkach zapłata za wykonane usługi będzie otrzymana w całości na rachunek bankowy. Ważne jest, aby z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za świadczenia jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana płatność.

Przedsiębiorca może więc stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, za które otrzyma zapłatę za pomocą aplikacji Blik na rachunek bankowy pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących jej dokonanie będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ