Ważna informacja dla firm korzystających w swojej działalności z kas fiskalnych. Obowiązujące od 1 maja br. rozporządzenie zobowiązuje do zmiany oznaczeń literowych na klawiaturze kasy i dostosowania ich do stawek VAT. Jest na to czas do końca lipca 2019 r.

Podatnicy, prowadząc ewidencję, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej gdzie podstawą opodatkowania jest marża (usługi turystyki, dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków nabytych w celu odprzedaży).

Zmian należy dokonać do 31 lipca br. Nowe rozporządzenie stanowi, że podatnicy będą zobowiązani do przedstawiania na żądanie organu podatkowego przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.