W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę będzie można wystawić nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie w sytuacji, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP.

Jeżeli więc nabywca – VAT-owiec będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko wtedy, gdy na paragonie będzie wpisany numer NIP nabywcy. Chodzi o powiązanie wystawianej faktury z konkretnym paragonem, tak żeby uniemożliwić wydawania faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla danego nabywcy.
Jeśli kupujący weźmie paragon bez NIP będzie mógł wymienić go na fakturę, ale nie odliczy z niej podatku naliczonego. Dodatkowo ministerstwo finansów zapowiada, że wymiana paragonów bez NIP na faktury będzie karana.
W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość generowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy stosowanie tego przepisu będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. W pozostałych przypadkach podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę będzie musiał zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym tylko, że chce otrzymać fakturę.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektowanych przepisów, zmiany te są reakcją na zaobserwowany proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe.
Napływające do administracji podatkowej sygnały dotyczą wprawdzie nadużyć głównie w branży paliwowej (nabycie paliwa na stacjach paliw) oraz budowlanej (zakupy materiałów budowlanych), jednakże planuje się wprowadzenie regulacji zapobiegających takiemu procederowi o charakterze ogólnym, obejmującym wszystkie transakcje na rynku (które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem nadużyć).
W tej chwili projekt zmian znajduje się w fazie konsultacji, ale przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2018 r.