Resort finansów uspokaja, że wprowadzenie tak istotnych zmian, jakie przynosi Polski Ład może powodować trudności i zapewnia, że żadne nieświadome błędy związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcją.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej, aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników KAS nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom w praktycznym wdrożeniu przepisów Polskiego Ładu.
Jak podkreśla zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wspieranie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów wprowadzających Polski Ład – będzie również nadrzędną zasadą, jaką kierować się będą skarbówki w toku podejmowanych czynności sprawdzających lub kontroli.

Aby uniknąć błędów we wdrażaniu nowych przepisów podatkowych KAS zachęca przedsiębiorców do korzystania ze wsparcia, które polega na:

  • uruchomieniu dedykowanej infolinii w zakresie zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem (pod nr tel. 22 765 64 64);
  • uruchomieniu dodatkowej linii w Krajowej Informacji Skarbowej (pod nr tel. 22 330 03 30 dla połączeń z tel. komórkowych lub 801 055 055 dla połączeń z tel. stacjonarnych);
  • przeszkoleniu grupy ekspertów, którzy odpowiadają na pytania telefoniczne z obszaru Polski Ład;
  • priorytetowym traktowaniu połączeń dotyczących Polskiego Ładu na infolinii KIS;
  • wdrożeniu zmian organizacyjnych w urzędach skarbowych tak, żeby osoby zainteresowane mogły umawiać się na wizyty związane z pakietem Polski Ład do godz. 19.