Projektowane przepisy podatkowe mają zdyscyplinować nieuczciwych kontrahentów, którzy zwlekają z zapłatą zobowiązań i pomóc wierzycielom.

W przypadku nieotrzymania należnych pieniędzy po upływie 120 dni wierzyciel będzie mógł kwotę zaległości odliczyć od przychodów, co oznaczać będzie obniżkę podatku dochodowego Z kolei zalegające z zapłatą firmy nie będą mogły wliczać kwoty niezapłaconej faktury do kosztów uzyskania przychodu, a niezapłacony podatek będzie musiał zostać wliczony w podstawę opodatkowania.