Obowiązek wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 lipca 2016 r. dotyczy tylko dużych firm. Mikroprzedsiębiorcy mogą przekazywać księgi podatkowe, ewidencje i dowody księgowe w formacie JPK, ale do 30 czerwca 2018 r. jest to dla nich fakultatywne. Obowiązkiem stanie się dopiero od 1 lipca 2018 r. Analogiczny termin dotyczy dokumentacji VAT.

Wcześniej przepis wprowadzający zwolnienie ze stosowania JPK dokumentów przekazywanych „na żądanie” organów podatkowych dotyczył tylko małych i średnich przedsiębiorców, nie obejmował natomiast mikroprzedsiębiorców. Ostatecznie resort finansów doprecyzował przepisy, wskutek czego również mikroprzedsiębiorcy nie mają obowiązku stosowania formatu JPK do końca czerwca 2018 r. Oznacza to, że mogą, ale nie muszą, przekazywać dokumentów w tym formacie na żądanie organów podatkowych.

Inaczej w VAT

Natomiast nowelizacja nałożyła na podatników obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji VAT do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Przepisy te obejmą kolejno:

  • Od 1 lipca 2016 r. – dużych przedsiębiorców (zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub ich roczny obrót wynosi co najmniej 50 mln euro).
  • Od 1 stycznia 2017 r. – małych (zatrudniających mniej niż 50 pracowników lub ich roczny obrót wynosi maksymalnie 10 mln euro) i średnich przedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 250 pracowników lub ich roczny obrót wynosi maksymalnie 50 mln euro).
  • Od 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorców. zatrudniających mniej niż 10 pracowników lub ich roczny obrót wynosi co najmniej 2 mln euro).