Po upływie terminów obowiązkowego przechowywania paragony fiskalne (zarówno w formie papierowej lub elektronicznej), powinny ulec usunięciu. Jak to zrobić, aby nie naruszyć przepisów prawa?

Brak jest regulacji szczególnych, które zawierają zasady postępowania w zakresie utylizacji (niszczenia) paragonów fiskalnych. Przepisy dotyczące dokumentów fiskalnych generowanych przez kasy rejestrujące odsyłają do stosowania ogólnych przepisów dot. przechowywania oraz archiwizacji dowodów księgowych, w tym paragonów fiskalnych i innych dokumentów fiskalnych, jakimi są te dokumenty.

Po upływie terminów obowiązkowego przechowywania taka dokumentacja w formie papierowej lub elektronicznej powinna ulec usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację danych na nich zawartych czy to ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych, czy też ze względu na obowiązek ochrony tajemnicy służbowej i dóbr osobistych.

Źródło: Odpowiedź MF na interpelację nr 36920 w sprawie przechowywania paragonów z kas fiskalnych.