Aby przekazać 1,5% swojego podatku PIT dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) podatnik musi zapłacić podatek należny wynikający z PIT za 2022 r. w pełnej wysokości do 30 czerwca 2023 r.

Od tego roku można wesprzeć OPP 1,5% podatku, a nie 1%, jak dotychczas. Podatnik rozliczający PIT za 2022 rok może zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w 2023 r.

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2022 r. podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2023 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku. https://niw.gov.pl/wykaz-opp-15-za-2022-rok-w-2023-roku/

Źródło: Ministerstwo Finansów