W ostatnim czasie głośna była sprawa sprzedawczyni jednej z lodziarni, która została ukarana mandatem w wysokości 3 tys. zł za położenie paragonu na ladzie, zamiast wręczenia go klientowi. Ostatecznie kara została uchylona, ale pytanie, jak poprawnie należy wydawać paragony, pozostało nierozwiązane. 

W przepisach nie znajdziemy odpowiedzi – nie regulują one bowiem sposobu prawidłowego przekazania paragonu fiskalnego klientowi. Część sprzedawców radzi sobie w ten sposób, że paragon umieszcza z towarem w torbie zakupowej. Nie zawsze jest jednak taka możliwość – np. w przypadku sprzedaży lodów w wafelku.

Cały problem bierze się z tego, że organom skarbowym zależy na zwalczaniu negatywnych efektów nierzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców.

W ramach corocznej akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon” resort wyjaśnia, że chodzi m.in. o przeciwdziałanie wystawianiu tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych. „Puste” faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie podatku naliczonego. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (zarejestrowaną i legalnie działającą) w celu wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów działalności, a także nienależnego podatku naliczonego.