Rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia, dłuższe terminy zwrotu i ograniczenia w składaniu deklaracji kwartalnych, to tylko przykłady planowanych rozwiązań mających zwiększyć kontrolę i ułatwić wykrywanie wyłudzeń podatku VAT.

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono kolejne przypadki, w których podatek zapłaci nabywca, a nie sprzedawca. Odwrotne obciążenie obejmie handel złotem i biżuterią o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, srebrem a także handel procesorami (wartymi więcej niż 20 tys. zł).
W zakresie usług budowlanych mechanizm będzie dotyczył robót związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, robót posadzkarskich, malarskich, szklarskich, budowy dachów i in. Z tego przepisu wyłączono osoby fizyczne zlecające np. budowę domu mieszkalnego. Odwrócony VAT będzie miał zastosowanie w sytuacji, kiedy usługodawca nie jest podmiotem, którego sprzedaż jest zwolniona z VAT, a usługobiorca jest czynnym podatnikiem VAT.
Zwrot podatku VAT będzie wydłużony, jeśli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że jest to niezbędne do dokładnej weryfikacji dokumentów uzasadniających zwrot. Z przyspieszonego (25-dniowego) terminu zwrotu skorzystają tylko podatnicy, u których płatności za towary i usługi zostały dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego lub w kasie spółdzielczej i  dysponują dokumentem poświadczającym zapłatę, a łączna kwota należności z innych faktur (które nie zostały zapłacone za pośrednictwem banku) nie przekroczy 15 tys. zł. Poza tym warunkiem szybszego zwrotu podatku będzie posiadanie przez co najmniej ostatnie dwa lata statusu czynnego podatnika VAT oraz terminowe składanie i rozliczanie swoich zobowiązań podatkowych.
Kolejna planowana zmiana polega na ograniczeniu możliwości korzystania z rozliczeń kwartalnych. Ten sposób składania deklaracji VAT zostanie zarezerwowany tylko dla małych podatników płacących VAT dłużej niż 12 miesięcy. Nowi podatnicy VAT dopiero po roku będą mogli przejść na rozliczenia kwartalne, wcześniej obowiązkowe będzie comiesięczne składanie deklaracji.