W świetle polskiego prawa każdy podatnik – w tym przedsiębiorca – jest zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach – ani mniej, ani więcej.

Każdy, kto prowadzi swój własny biznes dąży do maksymalizacji zysku i minimalizacji obciążeń finansowych. Jeśli odbywa się to zgodnie z prawem i nie stanowi agresywnej optymalizacji, to takie działanie jest dozwolone.

Inżynieria podatkowa, to planowanie obciążeń fiskalnych, które z jednej strony ogranicza ryzyko błędnych lub sprzecznych z przepisami rozliczeń podatkowych, a z drugiej pozwala zastosować korzystne z perspektywy biznesu rozwiązania. Tego rodzaju planowanie bazuje na wielu dziedzinach wiedzy: prawie podatkowym, gospodarczym, cywilnym oraz rachunkowości, finansów i zarządzania.

Działania z zakresu inżynierii podatkowej to m.in.:

  • Restrukturyzacje – zmiany w organizacji firmy
  • Sukcesje – zmiany pokoleniowe w firmie
  • Łączenia i podziały podmiotów gospodarczych