Leki mogą zdrożeć, jeśli zostaną zrealizowane zapowiedzi o drastycznych podwyżkach cen wody.
Ruszają prace parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego.

Podwyżka cen za wodę zwiększy cenę leków

Branża farmaceutyczna stanowczo protestuje przeciwko projektowanej próbie wprowadzenia 700 proc. podwyżki stawki za pobór wody do produkcji farmaceutycznej. Wzrost opłaty za usługi wodne dla branży farmaceutycznej przełoży się bezpośrednio na podwyższenie cen leków – ostrzegają Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polski Związek Producentów Leków bez recepty, Polfarmed, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” i Konfederacja Lewiatan. Szczegóły

Parlamentarny zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego rozpoczął prace

13 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego. Członkowie dokonali już wyboru prezydium – przewodniczącym został poseł Waldemar Buda. Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy związane z rynkiem farmaceutycznym. Głównym celem zespołu jest udział w pracach nad nowym prawem farmaceutycznym. Szczegóły, Skład Zespołu.