Zmienność i wysoki stopień skomplikowania polskiego prawa podatkowego sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystania z instrumentu ochronnego, jakim jest indywidualna interpretacja podatkowa. Wniosek w tej sprawie może złożyć w jego imieniu doradca podatkowy.

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową, która daje odpowiedź, czy podatnik zgodnie z prawem stosuje przepisy podatkowe, np. korzysta z ulg podatkowych – teraz lub w przyszłości. Przed złożeniem wniosku warto skorzystać z wyszukiwarki wydanych interpretacji już – być może ktoś wcześniej zadał podobne pytanie.

Co zrobić krok po kroku?

  1. Złóż wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. We wniosku opisz szczegółowo swoją sytuację, zadaj pytanie i przedstaw własne stanowisko. Wniosek można złożyć samodzielnie, przez pełnomocnika, indywidualnie lub w kilka osób.
  2. Urząd sprawdzi twój wniosek. Jeżeli zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania.
  3. Otrzymasz interpretację indywidualną, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskaże, czy postępujesz lub zamierzasz postępować prawidłowo. Interpretacja, po usunięciu twoich danych, zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (wyszukiwarka SIP).

Koszty i terminy

Koszt to 40 zł od pojedynczego problemu opisanego we wniosku, gdy wniosek dotyczy np. 3 problemów – opłatę mnoży się razy 3. Opłatę wnosi się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, nie jest wnoszona, gdy pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
Termin do wydania interpretacji wynosi 3 miesiące. Pamiętaj jednak, że do tego terminu nie wlicza się okresu oczekiwania między ewentualnym wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez wnioskodawcę. Jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, będzie to oznaczać, że stanowisko przedstawione przez ciebie we wniosku jest prawidłowe. Będzie to tzw. interpretacja milcząca.

Jak można się odwołać?

Wydana interpretacja podlega kontroli sądowej – można ją zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na obszarze którego mieszkasz lub masz siedzibę. Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 30 dni od doręczenia interpretacji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego. Jeśli zamiast interpretacji podatkowej, otrzymasz postanowienie, to możesz wnieść zażalenie do Krajowej Informacji Skarbowej. Złóż je w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Jeżeli twoje zażalenie nie zostanie uwzględnione, wówczas możesz wnieść skargę do WSA.

Warto wiedzieć

  • interpretacja indywidualna nie może szkodzić. Będzie tak gdy zastosujesz się do interpretacji, a potem nastąpi jej: zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie przez sąd,
  • interpretacja nie działa wstecz
  • o tym, że twoja interpretacja indywidualna została zmieniona lub uchylona urząd poinformuje postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

Źródło: biznes.gov.pl