Ta kwestia jest przedmiotem nieustannych wątpliwości przedsiębiorców, dlatego organy podatkowe i sądy administracyjne wydają kolejne wyjaśnienia w tej sprawie.

Problem polega na tym, że wydatki, które mają charakter reprezentacyjny nie stanowią kosztu uzyskania przychodu natomiast te, które są ponoszone na reklamę, w określonych przypadkach – tak.
W jednym ze swoich orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że aby ustalić, czy wydatki na gadżety i upominki mają charakter reprezentacyjny należy uwzględnić cel ponoszonych wydatków. Jeśli jest to wyłącznie lub przede wszystkim wykreowanie pozytywnego wizerunku podatnika (przedsiębiorcy), to nie są one kosztem podatkowym.
W praktyce przyjmuje się, że gadżety i upominki z logo firmy, o niewielkiej wartości rozdawane szerokiej grupie osób podczas akcji promocyjnych mają charakter reklamowy i w związku z tym można je ująć w kosztach podatkowych. Natomiast gadżety i upominki bez logo i te, które mają większą wartość zaliczane są do kosztów reprezentacji i nie stanowią kosztów podatkowych.