Zakończyły się konsultacje dot. fundacji rodzinnej, która ma stanowić kolejny krok w ułatwieniu sukcesji firm. Od ponad roku obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przeznaczona dla jednoosobowych firm, natomiast fundacja rodzinna ma być rozwiązaniem większych podmiotów.

Jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii, fundacja rodzinna ma być nowym podmiotem prawa. Przepisy znajdą się albo w odrębnym akcie prawnym, albo trafią do  obowiązującej ustawy o fundacjach, która reguluje działalność podmiotów bez udziałowców. Wielu uczestników konsultacji opowiedziało się za tym, by fundacja rodzinna miała prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Większość z nich zgadzała się też z potrzebą zapewnienia pieniędzy na bieżącą działalność fundacji rodzinnej albo jej likwidację poprzez utworzenie funduszu założycielskiego, który sprzyjałby także zyskaniu wiarygodności fundacji w obrocie gospodarczym.
Jak informuje autor projektu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, najwięcej postulatów, (czasami wzajemnie wykluczających się), dotyczyło kwestii podatkowych. Z jednej strony proponowano opodatkowanie czynności związanych z nabywaniem przez fundację rodzinną majątku i zwolnienia od podatku beneficjentów fundacji rodzinnej. Z drugiej – zwolnienie fundacji rodzinnej z podatku od przysporzeń np. z tytułu darowizn i dywidend, a opodatkowanie wypłat na rzecz beneficjentów.
MPiT zapewnia, że generalnie przedsiębiorcy potwierdzili zainteresowanie możliwością założenia w Polsce fundacji rodzinnej. Pozytywnie do tej koncepcji odnieśli się także inni uczestnicy konsultacji.