Jeśli podatnik VAT sprzedaje na portalach aukcyjnych nowe towary, w szczególności z kategorii elektronika i zastrzega, że nie wystawia faktur, powinien spodziewać się reprymendy od skarbówki.

Sprzedając np. na Allegro nowe telefony komórkowe czy tablety bez faktury postępuje niezgodne z przepisami VAT i może to wskazywać na zaniżanie podstawy opodatkowania, a tym samym powstanie zaległości podatkowej oraz sankcji VAT.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że wkrótce będzie się kontaktować z takimi podatnikami, aby wyjaśnić kwestie wystawiania faktur za tego rodzaju transakcje. Chodzi przede wszystkim o osoby handlujące towarami z kategorii elektronika.
Resort przypomina, że podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą m.in.:

  • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, które dokonuje na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
  • otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT.

Wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonano usługę.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku sprzedaży konsumenckiej. Tu fakturę wystawia się na żądanie nabywcy towaru lub usługi, jeżeli takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Wówczas fakturę wystawia się:

  • do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży (jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty),
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania (jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty).

W najbliższym czasie podatnicy, którzy w parametrach aukcji informują „Nie wystawiam faktury”, a są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz tacy, których charakter sprzedaży może świadczyć o działalności gospodarczej, otrzymają powiadomienia w postaci: e-maila z adresu dppt.automat@mf.gov.pl lub SMS-a. Powiadomienia będą podpisane „Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków”. Pisma informacyjne nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.