Wydatki na zorganizowanie uroczystości promującej otwarcie nowego zakładu, produktów firmy, a także promocja firmy jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego, są traktowane jak reklama i mogą być ujmowane w kosztach podatkowych.

W celu zorganizowania uroczystości przedsiębiorstwo podpisało umowę z firmą zewnętrzną, specjalizującą się w organizacji tego typu wydarzeń. W związku z realizacją umowy spółka poniosła szereg wydatków, m.in. na postawienie namiotu wraz z jego adaptacją techniczną, poprowadzenie części rozrywkowej wydarzenia, usługę cateringową, drobne upominki z logo spółki, wykonanie filmu promocyjnego, organizację konferencji prasowej itp. Organizacja wydarzenia została sfinansowana ze środków obrotowych spółki.
Pomimo faktu, iż wstęp na wydarzenie nie był ogólnodostępny, to jednak głównym założeniem organizatora było, aby uroczystość otwarcia zakładu produkcyjnego miała charakter reklamy publicznej.
Firma organizująca otwarcie swojego nowego oddziału stanęła na stanowisku, że wydatki poniesione na podstawie faktur VAT wystawionych przez firmę zewnętrzną za zorganizowanie wydarzenia związanego z otwarciem zakładu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ mają charakter wydatków reklamowych a nie reprezentacyjnych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze stanowiskiem spółki stwierdzając, że wskazane przez nią okoliczności świadczą o tym, że celem tej imprezy była szeroko rozumiana promocja i reklama, więc podane we wniosku a poniesione przez spółkę wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, ale pod warunkiem należytego ich udokumentowania.
Zdaniem katowickiej Izby jeśli działania spełniają funkcję reklamową, zmierzając do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, poznania oferowanych produktów, ich zalet, a w efekcie wpływają na zwiększenie zainteresowania nimi i zachęcają do współpracy, to należy je uznać za reklamę. Zaznaczono jednak, że trzeba posiadać dowody nie tylko dokumentujące wysokość poniesionych przez niego wydatków, lecz także wskazujące na promocyjno-reklamowy charakter tej imprezy, jak również ich zakres, dzięki czemu możliwe będzie powiązanie poniesionych wydatków z przychodami uzyskiwanymi przez firmę  z prowadzonej działalności gospodarczej, oraz wykazanie racjonalności i celowości poniesionych wydatków.