Jeśli na fakturze nie został wpisany nr NIP kupującego, to może on odliczyć VAT naliczony i zaliczyć wydatek do kosztów, ale powinien otrzymać korektę.

Przepisy ustawy o VAT (i wydane do niej akty wykonawcze), wskazują jakie elementy powinna zawierać faktura. Jednak z wydanych przez organy podatkowe interpretacji wynika, że brak numeru identyfikującego nabywcę na potrzeby podatku VAT nie oznacza, że dokument potwierdzający dokonanie transakcji nie jest fakturą. Odliczenie VAT-u w takiej sytuacji przysługuje, ale należy skorygować błąd za pomocą faktury lub noty korygującej. Jeśli tylko dokument odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, to nawet wtedy gdy nie zawiera wszystkich wymaganych przez obowiązujące przepisy elementów, nie zamyka drogi do odliczenia podatku naliczonego.