Co 3. Polak uważa, że istnieją sytuacje, które usprawiedliwiają nieoddanie pieniędzy na czas innej osobie lub firmie, np. bankowi. Są to problemy osobiste, jak choroba czy rozstanie z partnerem. Dla niektórych wymówką jest przebywanie w podróży lub na wakacjach czy brak pieniędzy spowodowany koniecznością pokrycia innego pilnego wydatku lub niskie zarobki.

Ciekawe wnioski wynikają badania „Etyka płatnicza w ocenie konsumentów” zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso w lipcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1014 Polaków w wieku 18-74 lata.

Etyka płatnicza dla 68% badanych oznacza regulowanie swoich rachunków w terminie, a dla 61%  oddawanie pożyczonych pieniędzy na czas.
Ujawniło ono jednak, że 14% Polaków, którzy pożyczyli gotówkę od rodziny lub znajomych, dopuszcza, że nigdy jej nie zwróci. Częściej taką opcję biorą pod uwagę mężczyźni (18 proc.) niż kobiety (11 proc.), a także osoby młodsze. Im wyższy wiek respondenta, tym mniejszy odsetek takich przypadków – wśród najmłodszych jest to 27 proc., a w grupie najstarszych zaledwie 7 proc. Pokrzepiające jest jednak to, że 3/4 badanych Polaków uważa, że nieoddawanie pieniędzy jest nieakceptowalne.

Źródło: kaczmarski.pl