Prezydent podpisał ustawy wprowadzające estoński CIT i nakładającą na spółki komandytowe dwukrotne opodatkowanie. Zmiany wejdą w życie po nowym roku.

Jak informuje resort finansów, nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych ma uszczelnić system podatkowy, zapewnić lepsze  warunki do prowadzenia biznesu w Polsce oraz stanowić wsparcie bezpieczeństwa i rozwoju firm.

Estoński CIT

Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów rocznie.
Poza tym podwyższeniu z 1,2 mln euro do 2 mln euro ulegnie limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT.

CIT dla spółek komandytowych i niektórych jawnych

Nowelizacja przepisów przewiduje nałożenie obowiązku rozliczania CIT przez spółki komandytowe i w wyjątkowych przypadkach także spółki jawne. W praktyce zmiana oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący biznes w formie spółek komandytowych zapłacą podatek dochodowy podwójnie: CIT jako spółka i PIT jako wspólnicy.

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt będzie dostępny niemal dla każdej działalności i zawodu, a limit przychodów zostaje podniesiony z 250 tys. euro do 2 mln euro.

Zmiana dla zarabiających za granicą

Ustawa zmienia także zasady rozliczenia dochodu zarabianego poza granicami Polski. Realizując zobowiązania wobec OECD, Polska zastąpi zasadę zwolnienia z podatku zagranicznych dochodów (tzw. ulga abolicyjna) zaliczeniem zapłaconego za granicą podatku na poczet kwoty do zapłaty w Polsce. Zmiany obejmą polskich rezydentów podatkowych, których zagraniczne dochody przekraczają wartość 8 tys. zł. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów