Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący m.in. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany dotyczą też m.in. umów i organizacji pracy.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Urlop rodzicielski będzie dłuższy  teraz to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego.

5 dni urlopu opiekuńczego

Nowością jest urlop opiekuńczy – pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, albo innemu członkowi rodziny.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

W pilnych, spowodowanych zdarzeniem losowym sprawach rodzinnych będzie przysługiwało zwolnienie w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas takiej nieobecności pracownik zachowa prawo do 50%  wynagrodzenia.

Dodatkowe przerwy w pracy

Zatrudnieni zyskają dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy. Jeśli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy dodatkowa przerwa wyniesie 15 min, jeśli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin.

Elastyczny czas pracy

Pracownicy mający dzieci w wielu do 8 lat będą mieli większe możliwości w zakresie korzystania z pracy zdalnej, elastyczne rozkłady czasu pracy czy pracę na część etatu.

Po 6 miesiącach stabilniejsze warunki zatrudnienia

Wykonując pracę przez co najmniej 6 miesięcy pracownik będzie mógł raz w roku ubiegać się m.in. o zmianę formy zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Nowe przepisy, które wdrażają unijne dyrektywy trafią teraz do Sejmu, a wejdą w życie najprawdopodobniej jeszcze w I połowie 2023 roku.