Prezydent podpisał ustawę o podatku od towarów i usług, której przepisy wejdą w życie w większości 1 stycznia 2017 r. Co się zmieni?

Ustawa ma na celu ograniczenie oszustw i nadużyć w podatku VAT, w szczególności wyłudzeń oraz unikania opodatkowania, poprzez uszczelnienie już istniejących instrumentów oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, które maja pomóc w ściągalności tej daniny.

Nowelizacja zmienia nie tylko ustawę o VAT, ale także Kodeks karny skarbowy i Ordynację podatkową.
Oto obszary, w których nastąpią modyfikacje:

  • mechanizm odwróconego obciążenia (rozliczanie podatku przez nabywcę m.in. przy transakcjach dotyczących kilkudziesięciu rodzajów robót budowlanych, a także procesorów, niektórych produktów z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny),
  • sposoby rozliczeń podatku VAT,
  • postępowania weryfikacyjne,
  • terminy zwrotu podatku,
  • przesłanki odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT – organy podatkowe zyskują dodatkowe uprawnienia, m.in. możliwość odmowy rejestracji lub wykreślenia z urzędu.
  • odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe,
  • rozliczanie podatku za okresy kwartalne – zachowają ją małe przedsiębiorstwa, w których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro,
  • sankcja dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.