Elektroniczna Księga Wieczysta to szybki i wygodny dostęp do ksiąg wieczystych on–line z możliwością wydruku ich odpisu. Bez wychodzenia z domu, za pomocą internetu można otrzymać odpis księgi wieczystej w formie pliku PDF, który ma moc dokumentu wydanego przez sąd.

Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne, natomiast w przypadku, gdy złożono wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, usługa jest płatna. System jest przydatny, gdy np. przed  podpisaniem umowy zakupu nieruchomości chcemy sprawdzić treść jej księgi wieczystej. Więcej o Elektronicznych Księgach Wieczystych tutaj