Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oferuje możliwość uzyskania finansowego wsparcia. Zainteresowanie przedsiębiorców jest ogromne, ale można jeszcze składać wnioski o przyznanie środków z przyszłorocznej puli.

Jak informuje ZUS, zainteresowanie podniesieniem bezpieczeństwa w pracy przy wsparciu ZUS było wśród przedsiębiorców na tyle duże, że cała tegoroczna pula pieniędzy została zarezerwowana. ZUS nie zaprzestaje jednak przyjmowania wniosków, finansowanie tych, które wpłyną i uzyskają pozytywną ocenę ekspertów będzie możliwe w nadchodzącym roku.
Przedsiębiorcy (płatnicy składek) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach trzech rodzajów projektów, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa w pracy:

  • inwestycyjnych,
  • doradczych oraz
  • inwestycyjno-doradczych.

Poziom dofinansowania, w zależności od wielkości firmy, waha się w przedziale od 20 do 90 proc. i od 40 tys. do 500 tys. zł. Zarezerwowana na ten cel w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota wyniosła w tym roku 47,7 mln zł. Informacje na temat programu dostępne na stronie: www.zus.pl/prewencja.