NSA na wniosek Rzecznika MŚP podjął uchwałę w zakresie opodatkowania najmu składników majątkowych nie zakwalifikowanych do majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że uzyskiwane przez podatników przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zalicza się bez ograniczeń do źródła przychodów prywatnych, chyba że stanowią składnik wprowadzony przez nich do majątku związanego z działalnością gospodarczą.
Sprawa była prowadzona na wniosek Rzecznika MŚP, który odnosząc się do uchwały stwierdził, że to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wynajmują składniki majątku wycofane z działalności gospodarczej i opodatkowują najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uchwała uniemożliwia organom podatkowym opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu tych składników majątkowych jako przychodów z działalności gospodarczej.

Źródło: Rzecznik MŚP