Marcowa uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdziła niekorzystne dla podatnika stanowisko fiskusa, że aby skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku darowizn pieniężnych od najbliższej rodziny konieczna jest wpłata lub przelew dokonany przez darczyńcę na konto obdarowanego.

Oznacza to, że jeśli osoba z tzw. zerowej grupy podatkowej (chodzi o małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) wręczy pieniądze w gotówce, a następnie obdarowany sam wpłaci otrzymaną kwotę na swój rachunek bankowy, nie skorzysta z ulgi.
Jedynym dopuszczalnym warunkiem nielimitowanego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jest dokonanie przez darczyńcę wpłaty lub przelewu środków pieniężnych na konto obdarowanego. NSA orzekł, że niezbędne jest bowiem jednoznaczne zidentyfikowanie obdarowanego i darczyńcy.
Należy pamiętać, że poza odpowiednim udokumentowaniem wpłaty środków, konieczne jest też zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania.