Dzisiaj ostatni artykuł z cyklu dotyczącego uprawnień, jakie przysługują klientom kancelarii podatkowych. Tym razem piszemy o wydawaniu dokumentów Klientowi.

W myśl kodeksu etyki zawodowej doradca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zwrócić klientowi na jego żądanie dokumenty należące do klienta w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z kancelarią. Doradcy nie wolno uzależnić wydania dokumentów klienta od uprzedniego uregulowania przez niego należnego wynagrodzenia. Jeżeli w związku z wydaniem dokumentów klientowi powstaje konieczność sporządzenia ich kopii dla potrzeb archiwizacji określonych w odrębnych przepisach, doradca podatkowy może żądać zwrotu poniesionych w związku z tym kosztów.