Kontynuujemy cykl artykułów na temat uprawnień, jakie przysługują klientom kancelarii podatkowych. Tym razem piszemy o sytuacji, kiedy doradca nie może dalej prowadzić spraw Klienta.

Zasady Etyki Zawodowej stanowią, że doradca podatkowy powinien zapewnić zastępstwo w przypadku czasowej niemożności prowadzenia sprawy.
Doradcy wolno zrezygnować z przyjętego zlecenia bądź pełnomocnictwa, ale tylko w taki sposób, by Klient miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej innej osoby. Doradca podatkowy ma obowiązek poinformowania klienta o skutkach wypowiedzenia pełnomocnictwa, a w szczególności o upływie istotnych terminów.