Kontynuujemy cykl artykułów na temat uprawnień, jakie przysługują klientom kancelarii podatkowych. Tym razem piszemy o ubezpieczeniu OC.

Każdy doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody Klient może liczyć na odszkodowanie. Samorząd doradców podatkowych prowadzi kontrole wywiązywania się przez doradców z obowiązku ubezpieczenia, a  za brak polisy grożą sankcje dyscyplinarne.
W świetle kodeksu etyki doradców podatkowych na żądanie Klienta doradca ma obowiązek okazania aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nasza aktualna polisa OC jest do Państwa wglądu w biurze kancelarii.