Organy podatkowe dopuszczają odliczenie podatku VAT od przeznaczonych do sprzedaży towarów, które zostały skradzione lub utracone. Nie trzeba dokonywać po tym korekty.

Jeśli bowiem nabycie towarów nastąpiło z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika nie wykorzystano towarów lub usług w prowadzeniu działalności, zachowuje się prawo do odliczenia VAT. Poniżej podane są warunki, które trzeba spełnić, aby to prawo zachować:

  • strata poniesiona w wyniku kradzieży pozostaje w związku z osiąganymi przychodami,
  • strata jest definitywna i odpowiednio udokumentowana,
  • strata nastąpiła bez winy podatnika (posiadał odpowiednie zabezpieczenia, system kontroli itp.),
  • podatnik nie przyczynił się w żaden sposób do powstania straty.