Katalog odliczeń od podatku i dochodu w rocznym zeznaniu  podatkowym nie jest specjalnie rozbudowany, ale warto skorzystać z ulg pozwalających pomniejszyć daninę dla fiskusa.

Jeśli chodzi o odliczenia od podatku, to można odliczyć składki ZUS, ulgę na dziecko i pracę za granicą. Jeśli chodzi o odliczenia od dochodu to mamy do dyspozycji:

  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę termomodernizacyjną,
  • ulgę na internet,
  • ulgę budowlaną,
  • ulgę na działalność badawczo-rozwojową,
  • ulgę z tytułu oszczędzania na IKZE,
  • ulgę z tytułu honorowego dawstwa (krwi i osocza),
  • odliczenie z tytułu darowizny,
  • odliczenie straty podatkowej.

W razie pytań dotyczących ulg w zeznaniach podatkowych za 2020 r. – jesteśmy do Państwa dyspozycji.