W ostatnim czasie organy podatkowe bardzo często kwestionują rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów usług niematerialnych – doradztwa, pośrednictwa, marketingu itp. Żądają dowodów na rzeczywiste wykonanie zlecenia i badają czy zlecone czynności były uzasadnione i celowe.

Presja na podwyższanie wpływów do budżetu powoduje, że podczas kontroli urzędnicy intensywnie poszukują przypadków, w których z naruszeniem prawa zaniżono podatek. Jednym z nich jest zaliczanie w koszty usług niematerialnych, których wykonanie jest często trudne do wykazania. Jak czytamy w Dzienniku Gazeta Prawna, Ministerstwo Finansów potwierdza, że aby wydatek na usługę niematerialną potraktować jako koszt nie wystarczy sama faktura. Niezbędne jest posiadanie dodatkowych dowodów na wykonanie usługi. Mogą to być umowy, raporty, sprawozdania, opinie, e-maile, specyfikacje dołączone do faktur, zalecenia i wszelkie inne dokumenty zawierające informację o czynnościach podjętych w ramach wykonywanej usługi. Z uwagi na fakt, że na samym podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że poniesiony wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów, to na wypadek kontroli warto gromadzić wszelkie dokumenty wykazujące, że skorzystanie z określonej usługi niematerialnej było rzeczywiste, celowe i uzasadnione.