W przypadku kłopotów finansowych przedsiębiorca może w swoje miejsce wskazać zastępcę, który stanie się nową stroną umowy leasingu i przejmie jego zobowiązania.

Taka operacja staje się coraz bardziej popularna, ze względu na korzyści jakie za sobą niesie dla wszystkich stron transakcji oraz mniejsze niż dotychczas ryzyko podatkowego. Takie rozwiązanie stosuje się najczęściej do leasingowanych samochodów.
Cesja pozwala na przejęcie umowy leasingowej i wejście nowej strony we wszystkie prawa z niej wynikające, w tym możliwość zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Warunkiem skuteczności cesji jest to, aby w umowie leasingu nie nastąpiły żadne inne zmiany, np. dotyczące wysokości rat leasingowych czy okresu trwania umowy. Ponadto na zmianę strony umowy leasingu musi wyrazić zgodę leasingodawca.
Korzyścią dla nowej strony umowy jest wejście w posiadanie przedmiotu o wartości wyższej od zobowiązań, które przejmuje w wyniku cesji. Natomiast wcześniejszy leasingobiorca, który utracił płynność finansową może uniknąć kłopotów finansowych związanych z zaległościami z tytułu spłaty rat leasingowych.