W związku z pierwszym w tym roku atakiem zimy warto przypomnieć sobie jakie obowiązki ciążą na pracodawcach przy niższej temperaturze i opadach śniegu. Chodzi tu przede wszystkim o obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów.

Temperatura w pomieszczeniach pracy
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.
Standardy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni przewidują zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni C.

Odśnieżanie dachów
W pierwszym przypadku należy pamiętać, że do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.  Pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż  i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy. Pracodawca powinien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości. Przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.

Prace budowlane zimą
Zima nie sprzyja prowadzeniu robót budowlanych. Wichury, silne wiatry, opady śniegu i niskie temperatury stanowią dodatkowe zagrożenie, groźne przy pracach na otwartej przestrzeni. Szczególną rozwagę i ostrożność należy zachować podczas wykonywania prac budowlanych. Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, także przed upadkiem osób z wysokości, trzeba pamiętać o zagrożeniach dla pracowników i osób postronnych (zagrożenie bezpieczeństwa publicznego), jakie stwarzają spadające z wysokości przedmioty (także np. śnieg czy sople lodu).